Hazır Beton Bakımı

HAZIR BETONUN BAKIMI VE KÜRÜ

Yerine yerleştirilen betonun zaman içinde gelişimini, bünyesindeki çimentonun su ile yapacağı hidratasyon reaksiyonlarının sürekliliği ile mümkündür. Hidratasyon olayının normal bir şekilde gelişmesini engelleyen saklama koşulları ile ilgili faktörler havanın sıcaklık ve nem derecesi ile rüzgarlı olmasıdır. Hava sıcaklığının düşük olması hidratasyonu yavaşlatacak, buna bağlı olarakta beton yavaş dayanım kazanacaktır.şayet havanın sıcaklığı fazla ise bu durumda da buharlaşma olacak ve hidratasyon için gerekli olan su miktarında azalma olacaktır. Havanın rüzgarlı olmasıda buharlaşmayı arttıracaktır. Bu durumda buharlaşmanın önlenmesi ancak betona bir rutubet kaynağı sağlamakla mümkün olacaktır. Şayet betonda bu gibi etkiler sonucu oluşan su kaybı önlenemez ise ani kurumadan dolayı betonda büzlme olacak ve çatlaklar meydana gelecektir.

Karışım suyunu belirli bir süre betonun bünyesinde tutabilmek için genelde iki yöntem uygulanır.

Betonu sık sık ve devamlı sulama, ıslak çuvalla örtme, buhar verme kum veya saman sererek sürekli ıslatmak. Mastarı biter bitmez beton yüzeyini hazır olarak temin edilen sıvı kür maddeleri ile kaplanmaktadır.

Soğuk havalarda gerek don etkisine karşı gerekse kalıp alma süresini kısaltmak için bir çadır altında ve içerinde gerekli ısıyı sağlamak için sıcak hava veya buhar üfleyerek çalışan ısımak adı verilen ısıtıcılar kullanılmaktadır.

Taze beton döküldükten sonra bol su ile en az bir hafta sabah ve akşam olmak üzere sulanarak kür uygulanmalıdır.

SOĞUK HAVADA BETON DÖKÜMÜ:

Beton dökümü esnasında hava sıcaklığının +5 oC 'den düşük olması halinde kaliteli beton elde edebilmek için yapım, döküm ve bakım işlerinde özel tedbirler alınması gerekir. Taze beton prizini alırken don olayının olması çok tehlikelidir. Taze beton döküldüğü ortamın sıcaklığı bir gün içerisinde +5 oC 'nin altına düşerse 48 saat süre ile bir günden fazla +5 oC 'nin altına düşerse 72 saat süreyle dona karşı korunmalıdır.

Alınacak Önlemler:

  1. Don riski olan hava koşullarında mümkün olduğunca beton dökülmemelidir.
  2. Yüksek hidratasyon ısısına sahip çimento, izin verilen en fazla çimento dozajı ve düşük su/çimento oranı seçilmelidir.
  3. Kalıp alma süresi uzatılmalıdır.
  4. Priz hızlandırıcı ve antifiriz kullanılmalıdır.
  5. Betonun ilk sıcaklığının donma değerine düşmemesi için agrega,çimento ve özellikle su ısıtılmalıdır.
  6. Çimentonun hidratasyonu sonucu ortaya çıkan ısının beton dışına yayılması önlenmelidir. Bunun için kalıpların dış yüzeylerine uygun yalıtımlar yapılmalıdır.
HİZMETLERİMİZ