Sıcak ve Soğuk Havada Beton Dökümü

SICAK HAVADA BETON DÖKÜMÜ
Beton dökümü için en olumsuz ortam aşırı sıcak, kuru ve rüzgarlı havalardır. Yeni yerleştirilmiş taze betonda hızlı buharlaşma sonucu aşırı su kaybı oluşur. Bunun sonucunda slump kaybı priz hızlanması hava boşlukları ve yüzeyde plastik rötre çatlakları meydana gelir. Buda betonun dayanıklılığını olumsuz yönde etkiler. Beton dökerken hava sıcaklığının +32 C 'den fazla olması beton için önlemler alınmasını gerektiri.
Alınacak Önlemler:
SOĞUK HAVADA BETON DÖKÜMÜ

Beton dökümü esnasında hava sıcaklığının +5 oC 'den düşük olması halinde kaliteli beton elde edebilmek için yapım, döküm ve bakım işlerinde özel tedbirler alınması gerekir. Taze beton prizini alırken don olayının olması çok tehlikelidir. Taze beton döküldüğü ortamın sıcaklığı bir gün içerisinde +5 oC 'nin altına düşerse 48 saat süre ile bir günden fazla +5 oC 'nin altına düşerse 72 saat süreyle dona karşı korunmalıdır.

Alınacak Önlemler


HİZMETLERİMİZ