Kırma Taş Özellikleri

AGREGA
Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl, kırmataş... gibi) agregalar olarak ikiye ayrılır.

Agregalarda aranan en önemli özellikler şunlardır:

  1. Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmaları,
  2. Zayıf taneler içermemeleri (deniz kabuğu, odun, kömür , su bünyesinde uzun süre kalmış malzeme... gibi)
  3. Basınca ve aşınmaya mukavemetli olmaları,
  4. Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemeleri,
  5. Yassı ve uzun taneler içermemeleri,
  6. Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemeleridir.

Agreganın kirli (kil, silt, mil, toz,...) olması aderansı olumsuz etkilemekte, ayrıca bu küçük taneler su ihtiyacını da artırmaktadır. Beton agregalarında elek analizi, yassılık, özgül ağırlık ve su emme gibi deneyler uygun aralıklarla yapılarak kalite sürekliliği takip edilmelidir. Betonda kullanılacak agregalar TS 706 EN 12620'ye uygun olmalıdır.

Özellikle yasanan afetler sonrası sorgulanan beton malzemesine büyük haksızlık

yapılmaktadır. Beton bir uygulamanın ürünüdür ve basarılı sonuç alınabilmesi için tüm zincir halkalarının saglam olması gerekmektedir. Beton popülerligini ve güvenilirligini,ancak standardlara uygun sekilde üretildiginde ve uygulandıgında koruyabilir. Aksi takdirde betonda su sızdırma olayı,beton yüzeyinde çatlaklık ve zamanla beton yüzeyinde kabarma gibi problemlerler karşımıza bir sorun şeklinde çıkmaktadır. Bu durum tüm yapı malzemeleri için geçerlidir.Bu nedenle ; Bina bir defa yapılır düşüncesiyle bir beton için en uygun izlenebilecek unsurlar ;

Çimento Sınıfı ve Miktarı Hızlı Üretim ve Döküm yerine teslimi Beton içerisinde kullanılan su miktarı ve Temizliği . Betonu oluşturan temel malzemelerden olan agreganın standartlara uygun olarak bilinen kırma taş ve su ile uzun süre temasta olduğu için kesinlikle ve kesinlikle su yataklarından çıkarılan malzemeden uzak kalınması. Üretim Yapıldıktan sonra karışımın yeterli miktarda yapılması. Çimento+Su+Agreganın Tam anlamıyla bağdaşmasını sağlayabilmek için. Beton Döküm Sırasında Yeterli Eleman bulundurma olayı.

Bilimadamları, betona çesitli agregalar kullanarak çatlamalara karşı dayanıklı ve daha sağlam betonlar elde edebilmektedir. Bu betonlar normal betona göre çatlamalara ve su sızdırma olaylarına karsı 500 kat daha dirençli ve normal bir beton agırlığındadır. Beton içindeki kullanılan agregalar adeta insan vücundaki bag dokusu gibidir.

Yani anlaşılacağı üzere ; betonunuzu diğer betonlardan 500 kat daha dirençli ve sağlam olmasını istiyorsanız ; Türkiye Genelinde Olduğu gibi Sizde Su yatakları ve derelerden çıkarılan Agregalardan uzak durup ; sağlamlığı – dirençliği – esnekliği ve kalitesi ile tüm standartlarca uygun görülen ; şuan için de Türkiye'de Yapılan bütün resmi ihalelerde de bir şart olarak koşulan ; beton dostu olarak tabir edebileceğimiz kırma taş yani dağ malzemesi olarak adlandırılan agrega ile yapılmış betonu öneririz. Itiraf etmek gerekirse beton santralden çıkan beton rengi ve sekli ile az çok ne olduğunu belli ettiriyordur.Bunu görmek isteyenlere "DÜRÜST ÜRETİM – DOğRU SEÇİM " ^^ MENDEŞ BETON ^^ Diyoruzzz. Güzel İlimizi Sağlam Yapılarla Yükseltmeyi Kendine Bir İlke Edinmiş Olan "MENDEŞ BETON" Diyor ki ;

Bugün 3 Kuruşu Düşünerek Yapmış Olduğun Yapının Sağlam Olması için Yarını Beklemek ; Karşıya Geçmek için Nehirin Durmasını Beklemeye Benzer .

Ama NEHİR Asla Durmaz !!!

Bina ve Yapılarımız Bir Defaya Mahsus Yapılır …

Standart dışı beton kullanımı yasaklansın.
Daha dayanıklı yapılar için tüketicinin, devletin, medyanın ve inşaat sektöründeki her birimin daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizen "MENDEŞ BETON", depreme karşı önlemlerin alınmasında en büyük sorumluluğun ise tüketiciye düştüğünü ifade etti. Gayrimenkul alırken 'Bina sağlam mı?' diye sormak yerine kesinlikle hazır beton faturasının istenmesi gerektiğini söyleyen "MENDEŞ BETON" sözlerini şöyle sürdürdü: "Beton konusunda uzman meslek kuruluşu olarak depreme ve dış etkilere karşı dayanıklı yapılaşmanın bir dizi önlemle sağlanabileceğini savunuyoruz. şöyle ki; standartlarda kullanılması öngörülmeyen ama herhangi resmi bir karar ile de yasaklanmayan dere malzemeleri ile ve elle üretilen betonun taşıyıcı sistemlerde kullanılması artık yasaklanmalı. İnşaatlarda kullanılması zorunlu en düşük beton dayanım sınıfı C 30 (santimetre karede en az 300 kg basınca dayanıklı beton) olmalı. Standart dışı Su Yataklarından ve Elden Üretilen beton kullanımı yasaklanmalı, buna ait irsaliye ve fatura istenmeli. Dökülen Betonun Gerekli Deney ve Analizini Yapmak için Uygun Ortamların Sağlanması . Belediyeler hazır beton tesislerine ruhsat verirken şimdiye dek olduğu gibi sadece çevre koşullarına bakmamalı, standartlara uygun beton üreten tesislere ruhsat verilmeli. İlimizde de Her İstediği Malzemeyi Kullanan Beton Santrallerine Ve Elle Beton Üretimi yapmak İsteyen şahıslara Engel Olunması Gerektiğini Hatırlatır ; İnsan Hayatı Ucuz Değildir Düşüncesiyle Hareket Etmeye Bütün Halkımızı Çağırıyoruz.

HİZMETLERİMİZ